Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel: 74 852 12 62
email: osir@osir.swidnica.pl